Buhi'ng Batoganan

sa mga Balak ni Nhejzheen

Pagpili lang kung aha; tuploka aron imo'ng ma-basa. Ayaw kalimot sa pagpadayag kung unsa man ang imo'ng ika-estorya. Palihug ayaw gayud pagmakuli sa pagbutyag sa kung unsa man nga anaa sa imo'ng hunahuna,- nga nag-alingasa. Kung anaa ikaw'y pagsaway, hala bira! - andam ako. Hala batikos, batikosa! Alang kanako, halangdon kaayo ang matag pamulong o padayag nga imo'ng ipaambit nganhi kanako. Salamat kaayo. Ayaw baya kalimot sa pag--tuplok!

Garay Nhejzheenian
Kinsa'ng Kamot
Pagbati'ng Dili ug Ginadili

Sugilanon 
nevaeH 19forgotten

Gugma
Platinum
nevaeH Heaven
Kahibulonga'ng Halawod sa Lapyahan
Sa Ako Lang Ba
X
Ang Adlaw sa Kagabhi-on
Kalimti ang Ugma  ug Hinumdomi ang Karon
My Love For You
Mystery Dream Lover
Ikaw 
Samtang Nagpaabot
Addicted To You, I am

Politika
Pilipinas: Ang Yuta Ko'ng Gipoy'an
Alagad
Korokongho
Sa mga Buta nga Nakakita
Dilaab sa Yawa'ng Amahan sa Nagduka'ng Lungsoranon

Ginakanan ug Anak
Ang Paghigugma sa Inahan ngadto sa Anak
Dibuho sa Gugma gikan sa Anak ngadto sa Amahan, ug Inahan
His Little Barongbarong
Hangyo sa Usa ka Nilalang

Pasiaw Tiaw-tiaw dala Tinuod
Kung ang Gugma na ni Dodong Kokoy ang Magahari
The Country I Love: Republika ng Pilipinas

Panaghigala ug Pakigduyog
Hilo
Balik-Lantaw Nato'ng Duha, Ninyo'ng Duha
Pinagmasdan ko si Iking

Tingog sa Kinaiyahan
12-21-2012: Adlaw sa Hudyaka

Pang-kinabuhe
Maayo pa ang Iring kay Tulog-Kaon
Abi Ko Man
Lantugi
Lumpia ni Mama
Bugtong Paagi
Isugilon Ko
Ang Balak sa Magbabalak
Hangyo sa Babaye'ng Mubo'g Lupad
Basurera'ng Timawa
Emotional Ride
Matinabango'ng Panaway ug Panaway'ng Mangil-ad

Lingguwahe
Ang Binisaya'ng Pinulongan

Kapakyasan, Kahingawa ug Kasubo
Bugto
Gugma'ng Sayop
Higugmaon Ko Pa Gihapon Ikaw Bisan Sa Ako'ng Paglatagaw
Natapsingan ang Dughan ni Badet
Niini'ng Ako'ng Nahimutangan
Sibuyas ka'ng Kasingkasing ka sa Kamatayon
Dula sa mga Luha
Yamog ug Singot
Kumpisal ni Agatha
Tahap
Lamat sa Lang'og nga Buswak sa Gugma'ng Tikasan

Pag-antus ug Pakigbisog
Unta ug Busa
Biay-biay sa Kinabuhe
Lapida sa Tig-suyop ug Tig-hithit
Tunok ni Rosas

Lawasno'ng Balati-an
Diabetes

Higala'ng Mananap
Our Little Putty Tat

Lai'ng Bahi'ng Sinulat
Haiku and Chinquain
Mga Haiku Ko

Garay Nhejzheenian
Garay Nhejzheenian #1


Kinsa'ng Kamot
February 22, 2013

Kinsa’ng kamot kamot ko’ng nakuyog,
Kinup'tan pagkup'tanay'ng matam-is;
Unsa kadto, asa ug kanus-a, 
Naglangkob gihapon sa gihapon,
Mga kagahapon nga daw puno
Sa katam-is, kapait, kaaslum,
Kansang ngabil ngabil ko’ng nahalok
Nga matud pa, "Kini, panghangtud g'yud!"
Apan tataw kaayo ang kadan-ag
Sa panagway'ng bakak sa pamakak--
Mao nga niini'ng kasingkasing
Nikisaw ang hilum nga kasakit.

ogisaponnolumlokg'yudagkaksingkit

Poet's remarks:

Ako'ng tawagon kini nga ginamaan: "Garay Nhejzheenian". Ang katukuran sa hiini nga balak kay susama sa gitawag: blank verse, nga anaa'y pulo ka mga silaba (litok) matag linya. Sblank verse nga matang sa pamalak kay wala'y limita kung unsa ka taason ang balak, apan kasagaran naglangkob kini siya'g labi'ng diyutay mga pulo'g lima ka wala nagkapareha nga tunada nga mga linya; ug nagbaton kini ug pulo ka mga silaba matag laray--gamit ang iambic pentameter nga ritmo.  

Ang "Garay Nhejzheenian" kay usa ka katukuran sa balak nga anaa'y pulo ka mga silaba matag linya. Ang katapusa'ng silaba sa kada linya kay managlahi sa uban. Ug ang kinaubosan sa garay sa mao nga balak kay nahimutang ang usa ka laray panagsumpay sa tana'ng kinatapusa'ng silaba sa matag linya--daw og lahi man ug salikwaot. Ako'ng nakita nga usa kini ka pamaagi nga makapaikag ug makapa-interesa gayud, sa pagkatinuod. Kini nga laray kay dili na kinahanglan ang paghulagway o pagpasabot sa bisan unsa man. Gihimo lang kini nako nga lakang sa pag-garay sa pagtuo'ng dugang kini nga panakot sa ako'ng ginama. Paningkamotan nako, sunod puhon, ang pagkab'ot sa paghan-ay nga mahisab'tan ang mao'ng laray sa nahisgot nga panagtapo sa mga pangkatapusa'ng silaba. Tingali kana posible; malisod apan ako'ng sulayan. Mamahimo'ng usa kini ka dako'ng hagit alang kanako.

------------------

I will call this particular format "Garay Nhejzheenian". This format is similar to blank verse poetry; every line has 10 syllables. Blank verse has no stipulation as to how long, and usually has at least 50 unrhymed lines with 10 syllables each--using iambic pentameter rhythm. To put intrigue into my composition, I made sure that each of the last syllables do not repeat, and placed all the last syllables together at the very end of the poem. I find that to be very interesting and intriguing indeed. I will make sure next time that all these ending syllables will be something that is more comprehensible. Perhaps that's possible. I will try. It will be a very tough challenge for me. 

Garay Nhejzheenian format is a 10 line poem with 10 syllables on each line using iambic pentameter. The last syllable of each line is different from all the others. And at the very bottom of the poem is a one-liner consisting of a string of all ending syllables -- weird as that may seem. It doesn't need to portray or mean anything.  


Garay Nhejzheenian #2

Pagbati’ng Dili ug Ginadili
March 5, 2013

Magsalimuang ang espiritu;
Maturiring ang kalibog--tungod
Di’ na masayod ‘sa’y matuod--kay
Pinitik magpasulabi: ug ang
Uban lim’tan, lim’dan kinsa, kung gug-
Ma’y maghawod--‘san pa’g mahidagma
Sa kahait sa kapait, tagam
Di’ modulot, andam maninguha
Sang aso nga makumkom: daw tanan
Sa Ngalan--ibayaw, simbahon g’yud.

tungodkayanggugmagamhanang’yud


Copyright © 2013 by Nhejzheen

2 comments:

  1. salamat higala. ganahan kaayu ko mag basa sa imong sinulat balaknon.

    ReplyDelete
  2. salamat higala. ganahan kaayu ko mag basa sa imong sinulat balaknon.

    ReplyDelete

Salamat sa pagbasa, higala. Ingna kuno 'ko kung unsa ang imo'ng ika-estorya. Ug suginli unya pod 'ko kung unsa ang imo'ng gusto'ng ipadayag o i-sugyot nganhi. Bililhon kaayo kanako ang imo'ng ikasulti. Palihug ayaw unya kalimot sa pag-JOIN ug/o SUBSCRIBE sa akong blog. Salamat kanimo, kababayan!

Mahinungdanon: Kung anaa man ugaling ako'y nahimo'ng sayop, typographically, o unsa ba dinha, i-awhag unya palihug ang ako'ng pagtagad. Dako kaayo'ng ikatabang ang imoha'ng pagsugilon, ug dugang pod usab kini nga mapausbaw ang ako'ng katakus sa pagsulat. Daghan kaayo'ng salamat!