Sunday, August 19, 2012

Mga Haiku Ko

 

Pabaskog

Tilap si Baki
Pagtugdon ni Tapuri
Hangtud gi-otot.
------------------------------------
Matuod nga Kapikas

Ikaw ang adlaw;
Ako'y bulak maghulat
Sa kainit mo.
------------------------------------
Pagtugyan

Ikaw ang adlaw,
Ako ang hayop; sa silaw
Moduko ako.
------------------------------------
Kaibog

Nagpadulong 'ko,
'Kaw nagpaingon ngari.
Ay! Piskot na 'ni!
------------------------------------
Pabuyag sa Relihiyosa

Nagsa-Yawa 'ko,
Na-Hesus-Maria-Hosep.
Ave Maria...
------------------------------------
Panag-away sa Managti-ayon
Sa Nasimhutang Dili Mao

Halok si mama
Pag-gakos ni papa Boy.
Nagkarambola.
------------------------------------
Pangluod sa Gugma

Gikamingawan,
Ug gikamuhi-an ka.
Subo ki'ng dughan.
------------------------------------
Pailad ba!

Ayaw patonto,
Binotbot 'ni! Pamati'g
Pabungol-bungol.
------------------------------------
Confession

Honestly, my dear~
Words of hate I have uttered,
I have lied to you.
------------------------------------
Pahinumdom

Hinigugma ko~
Don't! Stop! Don't! Stop! Don't!
(Wagtang pagbuka.)
------------------------------------
Kasingkasing Napikas

 Mata namad-an;
Nalumsan kining dughan
Sa pagbiya mo.
------------------------------
Out of Love

Promised words of love:
Vowed and written; remembered,
But half forgotten.
----------------------------------
Powerless

Great tasting coffee
Lost its hot stimulant kick.
Decaffeinated.
----------------------------------
Sold

"You look cute," he said;
"I am always cute," she said.
"We're in business!" 
------------------------------  
Wa'y Kabu-ot

Na'y pagka-chick pa,
Nagpatusik na pod s'ya.
Lola magtabyog?


Copyright © 2012 by Nhejzheen

No comments:

Post a Comment

Salamat sa pagbasa, higala. Ingna kuno 'ko kung unsa ang imo'ng ika-estorya. Ug suginli unya pod 'ko kung unsa ang imo'ng gusto'ng ipadayag o i-sugyot nganhi. Bililhon kaayo kanako ang imo'ng ikasulti. Palihug ayaw unya kalimot sa pag-JOIN ug/o SUBSCRIBE sa akong blog. Salamat kanimo, kababayan!

Mahinungdanon: Kung anaa man ugaling ako'y nahimo'ng sayop, typographically, o unsa ba dinha, i-awhag unya palihug ang ako'ng pagtagad. Dako kaayo'ng ikatabang ang imoha'ng pagsugilon, ug dugang pod usab kini nga mapausbaw ang ako'ng katakus sa pagsulat. Daghan kaayo'ng salamat!