Saturday, August 25, 2012

Dula sa mga Luha


Dula sa Mga Luha
08/09/2012

Anaa’y luha sa ka-sakit,
Anaa’y luha sa ka-katol,
Anaa’y luha sa ka-lami,
Anaa’y luha sa ka-init,
Anaa’y luha sa ka-tugnaw,
Anaa’y luha sa ka-pait,
Anaa’y luha sa ka-isog,
Anaa’y luha sa katam-is,
Anaa’y luha sa kasakit,
Anaa’y luha sa kalipay,
Anaa’y luha sa kahadlok…
Klase-klase’ng mga luha,
Managlahi nga pagbati
Sa nagkadiin-di’ng dapit
Sa nagkadaiyang kinab’he.
Apan kasagarang luha
Nagsumikad sa utlanan, - 
Motulo’g magadagayday,
mopadulong sa ganghaan
sa kasubo'ng mahinulsulon.

Copyright © 2012 by NhejzheenNo comments:

Post a Comment

Salamat sa pagbasa, higala. Ingna kuno 'ko kung unsa ang imo'ng ika-estorya. Ug suginli unya pod 'ko kung unsa ang imo'ng gusto'ng ipadayag o i-sugyot nganhi. Bililhon kaayo kanako ang imo'ng ikasulti. Palihug ayaw unya kalimot sa pag-JOIN ug/o SUBSCRIBE sa akong blog. Salamat kanimo, kababayan!

Mahinungdanon: Kung anaa man ugaling ako'y nahimo'ng sayop, typographically, o unsa ba dinha, i-awhag unya palihug ang ako'ng pagtagad. Dako kaayo'ng ikatabang ang imoha'ng pagsugilon, ug dugang pod usab kini nga mapausbaw ang ako'ng katakus sa pagsulat. Daghan kaayo'ng salamat!